18 بهمن 1399

هنگام ورود بیمار سکته مغزی به منزل پس از ترخیص

در این پست پرستاری در منزل اهواز بیمار را روی تخت بخوابانید و تمام لباس های بیمارستانی را دربیاورید و دور بیندازید.اگر نیاز به ساکشن داشت […]
18 بهمن 1399

قبل از ترخیص بیمار چه وسایلی تهیه کنیم؟

اغلب قبل از ترخیص همراهان بیمار استرس زیادی رو تجربه میکنن که از پس مراقبت از بیمار در منزل بر میان یا نه؛ لیستی رو واستون […]