کولونوسکوپی چیست

آشنایی با کولونوسکوپی + فیلم
No Comments دسته‌بندی نشده
کولونوسکوپی عبارتست از رویت و بررسی قسمت انتهایی دستگاه گوارش به نام کولون یا روده بزرگ .کولونوسکوپی روشی کم خطر است و اطلاعات بسیار مفیدی در مورد روده بزرگ فراهم می کند که با روش های تصویر برداری و آزمایشات دیگر قابل دسترسی نمی باشد. کونولوسکوپی با استفاده از ...
Read More