درمان زخم

تئوری درمان زخم قسمت پنجم
No Comments دسته‌بندی نشده
در بخش آخر سری مقالات تئوری درمان زخم به بررسی انواع پانسمان زخم می پردازیم و ضمن مقاله نمونه ای از پانسمان های آماده موجود در بازار را نیز معرفی می کنیم : پانسمان و روش های نوین درمان زخم : طی سالهای اخیر مراقبت و درمان زخم متحول ...
Read More
تئوری درمان زخم قسمت چهارم
No Comments دسته‌بندی نشده
در این بخش از سری مقالات تئوری درمان زخم به ارزیابی کامل زخم می پردازیم : ارزیابی زخم پس از ارزیابی بیمار ، نوبت به ارزیابی زخم می رسد که پیش نیاز انتخاب درمان مناسب می باشد. برای ارزیابی زخم باید موارد زیر را در نظر گرفت : نوع ...
Read More
تئوری درمان زخم قسمت سوم
No Comments دسته‌بندی نشده
دراین قسمت از سری مقالات تئوری درمان زخم به بررسی روند التیام زخم و ارزیابی شرایط بیمار می پردازیم : روند التیام زخم روند التیام زخم ، مجموع یک سری وقایع پی در پی است که در شرایط طبیعی ، موجب ترمیم زخم می شود. زخم هایی که به ...
Read More
تئوری درمان زخم قسمت دوم
No Comments دسته‌بندی نشده
در قسمت دوم سری مقاله های تئوری درمان زخم ، به بررسی ادامه علل ایجاد زخم های دیابتی و زخم های فشاری می پردازیم . ایسکمی بیماران دیابتی بیشتر در معرض ابتلا به بیماری عروق محیطی (PVD) می باشند. این مشکل موجب ایجاد انسداد و تنگی و کلسیفیکاسیون در ...
Read More
تئوری درمان زخم قسمت اول
No Comments دسته‌بندی نشده
هر درمانگر زخم باید به تئوری درمان زخم شناخت کافی داشته باشد. سری مقالات تئوری درمان زخم به بررسی مهمترین مطالب روز و مباحث کاربردی درمان زخم می پردازد . در گزینش مطالب اولویت با مباحث مربوط به زخم های مزمن بوده است ، چرا که اصلی ترین مشکلات ...
Read More