18 بهمن 1399

هنگام ورود بیمار سکته مغزی به منزل پس از ترخیص

در این پست پرستاری در منزل اهواز بیمار را روی تخت بخوابانید و تمام لباس های بیمارستانی را دربیاورید و دور بیندازید.اگر نیاز به ساکشن داشت […]