آموزش بیمار

سپتامبر 5, 2020

هر آنچه درباره زخم بستر باید بدانید

زخم بستر یا زخم فشاری به زخمی گفته می شود که به علت وارد آوردن فشاری بیش از فشار طبیعی مویرگها (32میلیمترجیوه) به مدت طولانی بر […]
سپتامبر 3, 2020

مراقب های سوند اداری

سپتامبر 3, 2020

مراقبت های سوند بینی معدی

سوند بینی معدی (NG Tube) برای بیماران کار گذشته میشود که قادر به بلع صحیح و مناسب نیستند که این معمولا برای بیماران با تشخیص سکته […]