حسین قالوندی

About حسین قالوندی حسین قالوندی هستم، کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی اهواز و شاغل در بخش ICU میباشم. این وب سایت رو به خاطر علاقه ام به آموزش به بیمار و همچنین تحقق رویاهایی که مطمئنم ...
سکته مغزی حاد
No Comments آموزش پرستاری
Related posts: عدم تعادل کلسیم عدم تعادل فسفر عدم تعادل پتاسیم
Read More
بیمارستان میلاد اهواز
5 Comments Features
تو این شب و روزای عزاداری ذهنم درگیر این بود که امام حسین واسه مبارزه با ظلم خودش و خونواده و نزدیکاشو از دست داد. و ما توی این روزهایی که توی جامعه از هر سمت و سویی بهمون ظلم میشه و دهنمون بسته اس و واسه حسینی نذری ...
Read More
عدم تعادل کلسیم
No related posts.
Read More