همیار بیمار

 

تعرفه خدمات پرستاری در منزل

نصب سوند ادراری

نصب سوند معده

وصل سرم و تزریقات

پانسمان بعد عمل

پانسمان زخم بستر و دیابتی

آموزش مراقبتهای پرستاری

حسین قالوندی

حسین قالوندی هستم، کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی اهواز و شاغل در بخش ICU میباشم. این وب سایت رو به خاطر علاقه ام به آموزش به بیمار و همچنین تحقق رویاهایی که مطمئنم بهشون میرسم درست کرده ام.

More Posts - Website